Vermikompost ile ilgili yapılan çalışmalar

Solera Tarım

Vermikompost ile ilgili yapılan çalışmalar

Vermikompost ile ilgili yapılan çalışmalar

Toprak solucanları 20 milyon yılı aşkındır doğada bulunmakta, bu süre zarfında da yaşam döngülerini hareketli tutmak için üzerlerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getirmektedirler. Bu canlıların amaçları basit ama önemlidir. Canlı organizmalara, ölü atıklardan organik atıkları sağlamanın doğal yolu solucanlardır. Solucanların bu değerli işlevi birçok kez araştırmalar ile de kanıtlanmıştır.Vermikompost önemli derecede toprak düzenleyicisi, iyileştiricisi gibi görev yapmaktadır. Uygulandıkça tarım arazisinin ve toprak kalitesinin toplam gelişimine yardımcı olur. Vermikompost, NPK, mikro element, yarayışlı toprak mikroorganizmaları, mikorizal mantarlar ve özellikle bitki büyüme düzenleyicileri ve koruyucuları bakımından zengin, besleyici organik gübrelerdir. Vermikompostun NPK değerinin, solucanların başlangıçta beslendiği ham materyalden 3-4 kat daha fazla olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca mikro element miktarının da arttığı tespit edilmiştir.

Vermikompost, yüksek porozite, aerosyon, drenaj ve su tutma kapasitesine sahiptir. Güçlü emilebilirliği ve besin tutumunu sağlayan geniş yüzey alanına sahiptir. Bu yüzden besin elementlerini daha uzun süre ortamda tutar.

Vermikompostlar, fazla sayıda ve türde mikroorganizma popülasyonuna sahiptirler (Edward 1993, 2004). Toprağa kazandırıldıklarında, yerli mikroorganizma sayısında belirgin bir artış sağlanır, aktivite ve çeşitlilik artar. Bazı mikroorganizmalar, bitki rizosferleri ile sinerjik ilişkiye girebilir ve kök uzanımını arttırabilirler. Kök uzanımının artmasıyla birlikte daha derinlerdeki su ve besin elementlerine ulaşım sağlanır. Mikrobiyal kaynaklı bazı yan ürünler ise, bitki büyümesini teşvik eder, antagonistik etkileri azaltır, bitki gelişimini etkileyen hormon ve hümatların üretimini sağlar. Pseudomanas gibi bazı mikro-organizmalar, bitki patojenleriyle antagonistik ilişki içindedir ve bu mikrobiyal rekabet bitkinin hastalığa karşı direnmesine yardımcı olur.

Vermikompostlar üstün fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip olmasından dolayı sera malzemelerine, organik gübrelere ve toprak iyileştirme için katkı maddesi olarak kullanıma uygun mükemmel kompost çeşididir.

Bazı araştırma sonuçlarına göre; solucan gübresi, mükemmel bir havalandırma, strüktür, porozite, drenaj ve su tutma kapasitesi sağlamaktadır. Solucan gübresi kendi ağırlığının 9 katı suyu tutabilme özelliğine sahiptir. Solucanlar bulundukları ortamı kazarak, solucan gübresi oluşturdukları için doğal bir toprak işleme özelliği taşırlar. Ayrıca solucan kestinin, bahçe kompostundan iki kat daha fazla makro ve mikro element içerdiği belirlenmiştir. Verilere göz atmak isterseniz burayı tıklayın

Vermikompostların yeterli miktarda makro besin elementleri ve çeşitli iz elementler içerdiği bilinmektedir, Kimyasal analizler sonucu; vermikompostun, ana kompost materyalleriyle karşılaştırıldığında daha düşük pH, EC, organik C, C:N oranı, potasyum, fosfor ve mikro besin elementleri içerdiği görülmüştür. Tarım topraklarına vermikompost uygulanmasından sonra mikro besin miktarı, hayvan gübresi uygulananlara göre önemli ölçüde artış göstermiştir. Toprağa vermikompost uygulanmasından sonra topraktaki azot miktarı önemli ölçüde artmıştır. Benzer şekilde yarayışlı P, K miktarlarında da artış gözlenmiştir.

Vermikompost kullanımı, sebzelerde ve süs bitkilerinde büyümeyi, çiçeklenmeyi ve ürün verimini arttırır. Benzer şekilde tarlalarda hektara 2,5 ton ile 5 ton arasında düşük vermikompost uygulaması, kayda değer ölçüde, bitki gelişimi ve yüksek kalitede sebze ve meyve verimi sağlar. Bitkilerde vermikompost etkileri, sadece mineral besin kaynağı olmasına bağlanmamalıdır. Çünkü vermikompostlar aynı zamanda bitki büyüme hormonları ve humik asit kaynağıdır. Dahası vermikompost, mikrobiyal biokütleyi ve aktiviteyi arttırdığından yani bitki besin dönüşümünde kilit rol oynayan, bitki regülatörleri üreten ve eklembacaklılara karşı bitkiyi savunan mikroorganizmaların artışını ve aktivitesini arttırdığından toprak kalitesini arttırır.