Ürünlerimize Ait Geri Bildirim Sonuçları

Solera Tarım

Ürünlerimize Ait Geri Bildirim Sonuçları

Ürünlerimize Ait Geri Bildirim SonuçlarıÜrüne ait geri bildirim sonuçları

·         Ceviz Yetiştiriciliği

·         Sera Yetiştiriciliği

·         Hububat Yetiştiriciliği

Ürün Tanıtımı

Ücret Talep Edilmeden Ağaç ve Fidelerde 20 gün arayla 3 defa Numune Uygulaması

Verimlik ve Maliyet Avantajı Sıvı Solucan Gübresi Uygulanmayan ağaçlara göre pozitif

Sonuçlar

Görüşme Sonuçları

Müşteri Görüşmelerinde Ürünün Tanıtılması sonucu numune uygulaması oranı %100  • SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde yapılan toprak verimliliği ile ilgili çalışmalar göz önüne alındığında, solucanların toprak verimliliği üzerinde olan etkileri konusunda yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle tarımla uğraşanlar yaptıkları her türlü tarımsal işlemlerde bu canlıların potansiyel faydaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildirler.

Gerek topraktaki besin dengesinin sağlanmasında ve gerekse tarımsal ürünlerdeki miktar ve kalitenin arttırılmasında önemli bir etken olan vermikompost dünya genelinde uzun yıllardır bilinmekte olup üretilmesi ve kullanılması günden güne artmaktadır. Ayrıca ülkemizde var olan birçok tarımsal atık/artıklar ya yakılmakta ya da uygun koşullarda değerlendirilmediği için çöpe atılmaktadır. Tarımsal atık/artıkların değerlendirilmesi için en iyi yollardan birisi bu atık/artıkların vermikompost yapımında kullanılmasıdır. Ülkemzide vermikompostun yararları, üretilmesi, kullanılması konusunda çok fazla akademik çalışma bulunmadığı için üreticilerimizin bu konudaki bilgi ve tecrübeleri de sınırlı kalmıştır. Bu sebepten dolayı vermikompostun üretilmesi, kullanılması ve yararları konusunda bu tip çalışmaların yapılmasına önem verilmesi son derece önemlidir.

Vermikompost (Solucan gübresi), organik bir materyal olduğundan, toprak özelliklerini iyileştirici etkisi bulunduğundan, uygulandığı bitkilere besin maddeleri verebildiğinden, bütün bitkilere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Üretim yapılacak alanın toprak analizleri yapılarak bitki türüne göre uygulama yapılabilmektedir.

Ülkemiz topraklarının organik madde düzeylerinin yetersizliği bilinmekle birlikte mevcut atıkların değerlendirilerek topraklara yeniden dönüşümü sağlanmalıdır. Bu atıkların değerlendirilmesinde solucanların olumlu etkileri bilinmektedir. Bu olumlu etkilerle birlikte hem toprağın ihtiyacı karşılanmakta hem de atık/artıklar değerlendirilmektedir. Doğanın korunmasının temel amaç olması gerektiği dikkate alındığında solucan gübresi önemli bir rol üstlenmektedir ve sürdürülebilir tarımın geleceğinde de ciddi katkılar sağlayabilecektir.

Solera®

 Tarım Uygulamaları