Türkiye’de Organik Tarım (Solucan Gübresi) Önemi

Solera Tarım

Türkiye’de Organik Tarım (Solucan Gübresi) Önemi

Türkiye’de Organik Tarım (Solucan Gübresi) Önemi

İnsanoğlu tarımsal faaliyetlerine başladığı günden itibaren çevreyi göz ardı etmesi ile zarar düzeyini maksimum düzeylere ulaştığının farkına varmış ve daha güvenli tarım olan organik üretimi tercih etme eğilimine girmiştir. Yoğun kimyasal gübre ve ilaç tüketiminin olumsuz sonuçları ile yüz yüze gelen tarımsal alternatif üretim arayışlarına girerek bu üretimdeki payını almaya başlamıştır. Dünyada da tarımsal üretim, kimyasal girdilerden uzak tutularak organik girdiler kullanarak organik tarımsal üretime doğru artan eğilim göstermektedir. Dünyanın bazı ülkelerinde ve Türkiye’de organik tarım kavramı kullanılmaya başlanmış ancak bu ifade farklı ülkelerde ekolojik tarım, biyolojik tarım gibi ifadelerle kendini göstermeye başlamıştır. Ancak burada amaç çevreye daha duyarlı ve ürünlerdeki kimyasal kalıntılardan uzak tamamiyle doğal girdi döngüsünde üretim yapmak olarak karşımıza çıkmaktadır.

2017 yılı verilerine göre; Dünya’da organik tarım üretimi yapılan toplam alan 50,9 milyon hektardır. 2015 yılında ki organik pazar büyüklüğünün ise 81,6 milyar avroya ulaştığı tahmin edilmektedir. En çok organik ürün tüketilen ülkeler sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri (35,9 milyar avro), Almanya (8,6 milyar avro), Fransa (5,5 milyar avro) ve Çin (4,7 milyar avro) olarak kaydedilmiştir. Dünya’da 179 ülkede toplamda 2,4 milyon üretici organik tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Organik tarım üreticilerinin %84’ünden fazlası Asya, Afrika ve Güney Amerika kıtalarındadır. Türkiye’de ise, 2015 yılındaki organik ürün üretici sayısı (69.967) bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında 8. sıradadır. Avrupa’da ise ilk sırada yer almaktadır. En çok organik tarım üreticisine sahip ülkeler sırasıyla Hindistan, Etiyopya, Meksika, Uganda, Filipinler ve Tanzanya’dır.

Ülkemizde kimyasal girdiler kullanılarak yapılan tarım devam ederken organik tarım kapsamında yapılan üretimde son yıllarda ciddi artışlar görülmektedir. 2014 yılında organik tarımsal üretim alanı 842.216 ha olup 1.642.35 tonluk üretim söz konusu iken bu oran 2016 yılında 523.778 ha alana düşmüş ancak üretilen ürün miktarı 2.473.600 tona çıkmıştır. Ürün çeşidi ve çiftçi sayısında zamanla farklılıklar oluşarak 2016 yılında 225 ürün ve 67.878 çiftçi sayısı olarak organik tarım alanında payını almıştır.

Solucan gübresinin kuraklığa çözüm olduğunu da biliyor muydunuz?