Solucan Gübresi’nin Dünyada Kullanımı ve Sonuçları

Solera Tarım

Solucan Gübresi’nin Dünyada Kullanımı ve Sonuçları

Solucan Gübresi’nin Dünyada Kullanımı ve Sonuçları
Avustralya’da bir tarım bölgesinde yetiştirilen üzüm asmalarının köklerine solucan gübresinin malç olarak ilave edilerek ilk hasat zamanında, üretim miktarını %20-50 oranında arttırmıştır.

Hindistan’da, organik maddeyle beraber solucanların çay bitkileri arasına gömülmesi sonucunda, çay üretimini %75 ila %240 oranında arttırmıştır.

ABD, ÇEK CUMHURİYETİ, AZERBEYCAN ve JAPONYA gibi ülkelerde vermikompost uygulamalarının buğday verimini %15-20; mısır verimini %30-50; yaprakları yenen pancar verimini %15-20; patates verimini %50-80, biber, domates ve hıyar verimini %20-30; şeftali ve üzüm verimini % 80-100; çilek verimini % 30-35 oranında arttırdığı belirlenmiştir.

Kırmızı turplarla yapılan bir çalışma da artan vermikompost uygulaması ile birlikte bitkide ürün miktarının arttığı görülmüştür. Uygulanan %100 solucan gübresi ile yetiştirilen kırmızı turpun yetişme hızı, %10 vermikompostla yetiştirilenin 10 kat daha fazla olmuştur (Buckerfield vd. 1999).Kırmızı turp üzerinde yapılan başka bir denemede, başlangıçta vermikompostun filizlenmeyi engellediği, daha sonra seyreltilmiş ekstrat uygulamaları ile bitki gelişimini arttırdığı ve kırmızı turp hasadını %20 arttırdığı belirlenmiştir. Yüksek miktarda vermikompost ilavesi, yüksek elektrik iletkenliği (tuz içeriği) ve aşırı besin miktarı olmasından dolayı büyümeyi engellemektedir.

Vermikompost uygulanmayan ve uygulanan denemeler birbirleriyle karşılaştırıldığında, Vermikompost uygulamasından sonra yapılan toprak analiz sonuçları; vermikompostun, toprağın fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini iyileştirdiğini göstermiştir.

Yapılan araştırmalar sonucu, %100 inorganik gübre ile hektara 10 ton olacak şekilde vermikompost uygulamış ve dutun büyümesinin hızlandığını belirlemiştir. Vermikompost uygulamalarına inorganik gübre ilavesi, toprağın N seviyesini eşitlemek için yapılmıştır.

Vermikompost ve inorganik gübre kullanılan tarlalardan elde edilen domates ürün miktarı, sadece ticari gübre kullanılanlara nazaran her zaman daha çok olmuştur (Aracon vd. 2004). %50 oranında inorganik gübre ile karıştırılmış tarla toprağına vermikompost ilavesi domates üretimini arttırmıştır, Yine bir önceki yıl %50 inorganik gübre ve %50 vermikompost ile gübrelenen toprakta kalan verimlilik, buğday üretiminde artış sağlamıştır.

%75 oranında inorganik gübre ile işlenmiş toprak karışımı 2.5 t/ha vermikompost ile birlikte kullanıldığında çok daha fazla patates üretimi gerçekleşmiştir (Mrinal vd. 1998). Araştırmacılara göre vermikesti veya solucan gübresini bu kadar denli etkili bir gübre yapan bitmiş üründe yer alan çok sayıdaki faydalı mikroorganizmalardır.

Vermikompost yavaş yavaş salınan ve bitkiyi hastalık ve pestisitlere karşı koruyan bir gübredir. Vermikompostun devamlı uygulanması ile birikmiş humustan sabit oranda organik azot ve diğer besin elementleri ortama salıverilme eğiliminde de olurlar ve NPK’nın baştanbaşa net verimlilik oranı kimyasal gübrelere göre %50 daha iyidir. Vermikompost, kimyasalla kirlenmiş toprakları iyileştirmede bir ilaç görevi görür. Vermikompost kullanımı ile agrokimyasalların tehlikeleri önemli ölçüde azaltılabilir, agrokimyasalların yerine kullanılabilirler. Sulama ihtiyacını azaltmakla beraber pestisit ve hastalıkların kontrolünü sağlar, böylece vermikompost ile çiftçiler, ekonomi ve ekolojik kazanç sağlar. Vermikompostun bu fonksiyonları malçlama ile daha etkili hale gelir. Malç ortamı nemli tutarak solucan kokonlarının (solucan yumurtası) yavru solucanlara dönüşmesini hızlandırır.

Vermikompost uygulanan topraklarda yetiştirilen bitkilerin, hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olduğu gözlenmiştir. Vermikompostun bitkiler üzerindeki anti bakteriyel ve antifungal etkisi özellikle solucanların çeşitli nedenlerle vücutlarından dışarı salgıladıkları sölom sıvısından kaynaklanmaktadır. Aylarca bulundukları ortama dolayısıyla vermikomposta karışan sölom sıvısının yapısında bulunan aglütinin, fetidin, lumbricidin ve kitinaz gibi enzimler ve proteinler; bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin bulunan zararlılara karşı etki göstererek bir çok hastalığın ve o hastalıkların etkilerini büyük ölçüde azaltmaktadır.

Toprak solucanları tarafından kompostlaştırılan organik maddelere, çeşitli sıvılar, enzimler, vitaminler, proteinler, kokonlar, çeşitli nedenlerle ölen yaşlı ve yavru solucanların karışmasıyla vermikompost karakteristik yapısına kavuşmaktadır (Prabha vd. 2007).

Yapısal olarak en önemli özelliklerinden en başlıcası ise solucan bağırsaklarında yaşayan ve aktif olan çok fazla mikroorganizmanın vermikompostun yapısına katılmasıdır. Böylece vermikompost uygulanan toprakların kimyasal ve fiziksel özelliklerinde iyileşme ile birlikte toplam mikroorganizma, azot bağlayıcı bakteriler ile simbiyotik mikorizaların sayısında artış sağlayarak toprak patojenlerinin popülasyonlarında baskılama etkisi yaptığı ve böylece toprakların biyolojik özellikleri de iyileştirdiği görülmüştür.

Çilekte Verticillum wilt suprression, üzümde tozlu küf ve phomopsis hastalıkları üzerine yapılan tarla çalışmaları ile kırmızı turp ve salatalıktaki pythium ve rhizoctonia hastalıkları üzerine laboratuvarda yapılan çalışmalarda hastalıkların yok edildiği görülmüştür (Chaoui 2002).

Organik Tarım Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil) öğrenmek için bu yazıya tıklayınız…