Solucan Gübresi Nedir?

Solera Tarım

Solucan Gübresi Nedir?

Solucan Gübresi Nedir?

Solucan Gübresi geçmişi 100 seneyi aşmayan bir tür toprak düzenleyicisidir. Günümüzde tarım ürünleri yetiştirilirken muhtelif kimyasal ürünler ile desteklenmektedir. Bu ürünler hem bitkinin ve toprağın organiklik oranını azaltır, hem de yıllar içerisinde toprağın verimini ve kalitesini düşürür. Solucan gübresi ise kimi zaman bu kimyasal gübreler ile beraber kullanılıp bu negatif etkileri azaltırken kimi zaman da tam anlamıyla organik bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Solucan gübresi içerisinde kimyasal bir ilave içermeyen, tamamen organik yollarla üretilen bir tür modern tarım gübresidir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki solucan gübresi üretmek için en uygun solucan türü “essentia foetida” olarak belirlenmiştir. Bu tür solucanlara bir tür organik mama hazırlanarak verilir ve bu mamayı tüketen solucanların dışkıları bir takım süreçlerden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Solucanlara verilen mamanın içeriğinde büyük oranda büyükbaş hayvan gübresi bulunur. Buna ilave olarak organik gıda atıkları ilave edilip fermantasyon sürecinden geçirilerek mama hazırlanır. Aslına solucana verilen mama zaten bir tür gübredir. Yapılan ise bu gübrenin solucanın vücudundan geçirilerek birçok yararlı enzim, bakteri vb. maddenin ilave olmasıdır.

SOLERA SIVI SOLUCAN GÜBRESİ
SOLERA KATI SOLUCAN GÜBRESİ
KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI (EİNSENİA FETİDA)

Solucan gübresinin bitkiye ve toprağa saymakla bitmeyecek kadar olumlu etkileri vardır. Bu olumlu etkilerin başlıcaları verimi arttırmak, üründe erkenciliği sağlamak, toprağın suya olan ihtiyacını azaltmak, bir takım zararlı böcekleri bitkiden uzaklaştırmak olarak sayılabilir.

Solucan gübresi Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 50 senedir, İsrail ve Avrupa da yaklaşık 20 senedir profesyonel olarak üretilip ciddi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise henüz profesyonel bir üretim sektörü oluşmamış olup solucan gübresinin çiftçiler tarafından da bilinilirliği azdır. Günümüzde yapılan çalışmalar ile hem solucan gübresinin bilinilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır hem de profesyonel bir üretim bilgi birikimi oluşturularak üreticilerin bu doğrultuda en kaliteli solucan gübresini ortaya çıkarabilme seviyesine çıkarılmaları amaçlanmaktadır.