SOLUCAN GÜBRESİ VE KİMYASAL GÜBRE ARASINDAKİ FARKLAR

Solera Tarım

SOLUCAN GÜBRESİ VE KİMYASAL GÜBRE ARASINDAKİ FARKLAR

SOLUCAN GÜBRESİ VE KİMYASAL GÜBRE ARASINDAKİ FARKLAR 

Kriter

Kimyasal GübreVermikompost (Solucan Gübresi)
 

 

 

Enzim Besleyici İçerik

Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede bulmak mümkün değildir.Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK yönünden bir bitkiye gerekebilecek KADAR içeriğe sahiptir.
 

İkincil Besleyici İçerik

İçermemektedir.Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) içermektedir.
 

Üçüncül Besleyici İçerik

 

 

İçermemektedir.

Bitki için yeterli miktarlarda Çinko (Zn), Boron (B), Manganez (Mn),
 

PH Oranı

 

Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır.

Toprağın Ph dengesini korumaya yardımcı olur ve tuzlanmanın ve alkalinityi kontrolünü sağlar.
 

EC Doğrulaması

 

Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme asimilasyona yol açar

Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı olarak bitkinin beslenme adaptasyonunu arttırır.
 
 

Organik Karbon

 

İçermemektedir.

Çok yüksek miktarda organik karbon ve humus içererek toprak karakteristiğini arttırır.
Su Tutma KapasitesiToprağın su tutma kapasitesini azaltır.Toprağın su tutma kapasitesini arttırır.
Toprak DokusuToprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine yol açar.Toprağın dokusunu zenginleştirerek havalandırma özelliğini pekiştirir.
 

Yararlı Bakteri ve Fungler

Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı gerektirir.Çok yüksek miktarda biyolojik aktivasyon barındırır, bu şekilde düzenli bir kullanımdan sonra her ekinde daha az gübreleme gerekecektir.
Bitki İçin Büyüme Hormonuİçermemektedir.Yeterli miktarda doğal hormonla ürünlerin yetişmesine ve üretimine yardımcı olur.