Solucan Gübresi Tesisi Kurma

Solera Tarım

Solucan Gübresi Tesisi Kurma 

 

 

 

 

 

Son yılların popüler iş fırsatlarından birisi haline gelen Solucan Gübresi üretimi yapabilmek için yapılacak işe uygun olan bir tesise ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tesisin kurulumu bazen dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmayabilmektedir. Solucan gübresi tesisinin kurulumu aşamasında öncelikle tesisisin ne tür bir üretim yöntemini tercih edeceği belirlenmelidir. Solucan gübresi üretimi için popüler olan yöntemler şu şekildedir;

  1. Yerde Üretim
  2. Kasa içinde üretim
  3. Sürekli Akış Sistemi (SAS)

Belirlenecek olan yönteme göre kurulacak olan tesisin özellikleri farklılık gösterecektir. Tesis kurulum maliyetinin farklılık göstereceği gibi üretim tarzı, üretim sürecinde gerçekleştirilmesi gereken iş yükü vs. gibi konular da farklılık gösterecektir. Bu yöntem belirlenirken birçok konu göz önünde bulundurulmalıdır. Hem yapılacak olan işin türü, işi yapacak olan ekip vs. göz önünde bulundurulmalıdır, hem de bütçe göz önünde bulundurulmalıdır.

Tesis kurulum maliyeti olarak en yüksek yöntem Sürekli akış sistemi olarak göze çarparken, en düşük maliyet yerde üretimle sağlanacaktır. Öte yandan bu yöntemlerin solucanlara olan uygunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kimi zaman yerde üretimle solucanlar uyum sağlayamazken kimi zaman da sürekli akış sisteminden rahatsız olabilmektedirler. Solucan gübresinin önemi de unutulmamalıdır.