Solucan Gübresi Yatırımı

Solera Tarım

Solucan Gübresi Yatırımı

Solucan Gübresi Yatırımı

Avrupa’da Amerika’da son yüzyılda başlamış olan solucan gübresi üretme işi ülkemizde de son 8-10 senede popülerlik kazanmaya başlamıştır. İlk bakışta çok kolay görülen solucan gübresi üretimi, karlılığının yüksek olması sayesinde daha da popüler hale gelmiştir. Solucan gübresi üretmek için kolları sıvayan yatırımcılar için önemli avantaj ve dezavantajlar vardır. Avantajları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Hammadde maliyetinin ve işletme maliyetinin düşük olması
  • Rakiplerin sayısının azlığı
  • Solucan gübresi sektörünü domine eden büyük oyuncuların olmayışı
  • Genel olarak çiftçilerin konuyla alakalı bilgi sahibi olmamaları neticesinde satış pazarlama faaliyetlerinin kolaylığı

Handikapları da şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Doğru üretim için gerekli olan akademik yayın, bilgi havuzu, bilgi birikimi, uzman kişi vb. kaynakların azlığı
  • Deneme yanılma yolu ile doğru üretim seviyesine çıkma gerekliliği
  • Yanlış üreticiler ve uygulayıcılar neticesinde oluşan bilgi kirliliği
  • Sektörle alakalı her hangi bir yasal düzenleme denetleme mekanizmasının olmayışı
  • Doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt etmenin zorluğu

Solucan gübresinin nasıl üretilir?