Organik Tarım Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil)

Solera Tarım

Organik Tarım Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil)

Organik Tarım Üretim Verileri (Geçiş Süreci Dahil) 

 

Yıllar

 

Ürün Sayısı

 

 

Çiftçi Sayısı

 

Yetiştiricilik Yapılan Alan (ha)

 

Doğal Toplama Alanı (ha)

 

Toplam Üretim Alanı (ha)

 

Üretim Miktarı (ton)

200317914.79873.36840.253113.621323.981
200417412.751108.598100.975209.573377.616
200520514.40193.134110.677203.811421.934
200620314.256100.27592.514192.789458.095
200720116.276124.26350.020174.283568.128
200824714.926109.38757.496166.883530.224
200921235.565325.831175.810501.641983.715
201021642.097383.782126.251510.0331.343.737
201122542.460442.581172.037614.6181.659.543
201220454.635523.627179.282702.9091.750.127
201321360.797461.395307.619769.0141.620.387
201420871.472491.977350.239842.2161.642.235
201519769.967486.06929.199515.2681.829.291
201622567.878489.67134.106523.7782.473.600

Solucan gübresinin önemini anlatmak sizin için bazı istatistikler hazırladık…

Türkiye’de organik tarım ile üretilen ürünlerin bir kısmı bahçe ve tarla tarımı olarak gerçekleştirilmekte olup diğer kısmını ise doğal ortamlardan toplanan ürünler oluşturmaktadır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kimyasal girdilerden uzak, çevre dostu ve sağlıklı tarımsal ürünlere olan talepten ötürü organik tarıma yönelim eğilimine girilmiş ve bu artış Türkiye’de de hissedilebilir olarak kendini göstermeye başlamıştır. Talebin artması ve organik tarıma yönelik yatırımların yapılması ile buna yönelik denetim, sertifikasyon gibi faaliyetlere ilgili kurumlarca hız verilmiş ve bu konuda daha güvenli gıdanın tarladan sofraya kadar ulaşmasına zemin hazırlanmıştır. Organik tarıma yönelik olan faaliyetlerde üreticileri cezbeden nokta ise organik tarım ürünlerine yönelik talebin fazla olması ve satış maliyetlerinde ise üreticiyi tatminkâr düzeyde memnun edecek sonuçların ortaya konmasıdır. Hal böyle iken Türkiye’de organik tarıma yönelik üretim faaliyetleri 2014 yılına göre ve buna bağlı pazar payı ve talep oranında da ciddi artışlar görülmektedir.

Hindistan’da yapılan akademik ve bilimsel araştırmalara göre (Sinha ve Herat; 2012), Hindistan’daki bazı çiftçiler ile görüşmeler yapılmış ve çiftçiler ile yapılan görüşmeler araştırmalara konu edilmiştir. Hindistan’daki Çiftçilerin Vermikompost kullanması sonucunda çiftçilerin umut veren cevaplar vermesi, ekonomiye katkı sağlaması (solucan ve vermikompost satılması) ve çevreye olumlu katkılarından dolayı (toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmesi), kimyasal gübre kullanımını tamamıyla ihraç etmiş, geri plana itmiştir. Bu yüzden çiftçilerin birçoğu organik yetiştiriciliğin tümüyle değiştiğini, bazıları da yılda 3 defa ürün hasat edilebileceğini ileri sürmüştür (hızlı yetişme ve büyüme ile hasat zamanının kısalması). Hindistan’daki birçok köy, bitki üretiminde sadece vermikompost kullanması ve kimyasal gübrelerden tamamen vazgeçmesinden dolayı BİO-KÖY olarak adlandırılmaktadır.

Hindistan’da çiftçilerin vermikompost kullanmaları sonucunda verdikleri yanıtlar şöyledir;

 • Sulama suyunun kullanımı azalmış ve yıllarca vermikompost kullanımıyla birlikte toprağın suyu tutma kapasitesi gelişmiştir.
 • Vermikompost uygulanan ürünlerde, pestisit saldırıları (en az %75) azalmıştır.
 • Vermikompost ile yetişen karnabahar bitkisinde hastalık kalıntıları %95 oranında yok olmuştur.
 • Muzda mantar hastalığı %95‟in üzerinde azalmıştır.
 • Vermikompost kimyasal gübre ile karşılaştırıldığında, sebzelerde bitki başına oluşan meyve sayısı daha fazla ve tahıl bitkilerinde başak başına oluşan tohum daha fazla, miktar ve kalite olarak da hem daha ağır hem daha iyi sonuçlar alınmıştır.
 • Buğday üretimi %35‟ten %40‟a çıkmıştır.
 • Özellikle solucan popülasyonunun fazla olduğu yerlerde termit etkisi azalmıştır.
 • Yabancı ot azalmıştır.
 • Kuru ot (hayvan yemi/saman) yaklaşık %50 artmıştır.
 • Ticari çiçekçilikte %30-50 artmıştır. Çiçekler daha geniş yapraklı ve daha renkli olmuştur.
 • Çimlenme ve gövde gelişimi daha hızlı gerçekleşmiştir.
 • Meyve ve sebzeler daha kıvamlı ve lezzetli olmakla beraber, bozulmadan depolanma süresi kimyasal gübrede 2-3 gün iken vermikompostta bu süre 6-7 güne çıkmıştır.

Cevapları ile karşılaşılarak, Vermikompost (Solucan Gübresi) uygulanması konusunda tereddütler büyük oranda giderilmiş ve Vermikompost uygulanması konusunda çiftçiler teşvik edilmiştir.

Organik tarım ürünlerine olan talebin giderek artması ve iç piyasada arz ve talebin dengelenememesiyle organik tarım ürünlerinin ithalatı gündeme gelmiş ve 2014 yılında yaklaşık 25’e yakın ülkeden bazı organik tarım ürünleri ithal edilerek iç piyasada tüketilmeye başlanmıştır. Kimyasal gübrelerin bilinçsiz bir şekilde kullanımı ile oluşan çevre kirlenmesi sonucunda bozulan doğa dengesinin yeniden kurulması çok güç olduğundan gerekli önlemlerin alınmasının büyük önemi vardır. Bu nedenle, tarımsal uygulamalar da kullanılacak mineral gübrelerin fizyolojik özelliği, bitki ve toprak yapısı gibi parametreler birlikte değerlendirilerek yapılmalı ve bu uygulamanın sürdürülebilir olmasına özen gösterilmelidir. Ya da artık organik gübre kullanım alternatiflerinden olan ve Dünyanın birçok ülkesinde kullanılamaya devam eden ve gün geçtikçe de kullanım alanları, miktarları artan Vermikompostunda (solucan gübresi) tarımsal girdiler içerisinde yer aldığı bilincinin yaygınlaşması sağlanmalı ve organik gübrelerin yararları konusunda çiftçi eğitim çalışmalarına gereken önem verilmelidir.