Hakkımızda | Vizyonumuz, Misyonumuz, Takımımız

Solera Tarım - Solucan Gübresi - www.soleratarim.com

Solera olarak, ülkemiz için en önemli sorunların başında gelen tarımsal üretimdeki verimsizliğin engellenmesinin, doğru ve etkin gübreleme ürünlerinin kullanımına ve bu ürünlerin bilinçli yöntemler ile uygulamasına bağlı olduğunun farkındayız. Ancak, çiftçilerimizin gübre ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından gelen ürünlerden temin etmesi ve yerli gübre üreticilerinin yeterli nitelikte ürün sunamaması, tarımsal üretimde dışa bağımlı bir üretim modelini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir olmayan bu olumsuz durumdan  motive olarak uzun zamandır sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları neticesinde ülkemize ve çiftçimize katma değer sunmak üzere Solera %100 Organik Solucan Gübresini geliştirdik.

Son teknoloji ekipmanlar kullanarak ve alanında uzman kadromuzun özverisiyle Mersin’deki hijyenik koşullara sahip yeni tesisimizde üretimimizi gerçekleştirmekteyiz. Yüksek üretim kapasitemiz ile öncelikle Mersin ve civarındaki organik gübre ihtiyacını gidermeyi, bölgedeki çiftçilerimizin etkin ve verimli gübre kullanımını sağlayarak onları bu yönde bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Tesisimizde, organik atıkların doğal fermantasyon sürecinden ve solucan sindirim sisteminden geçirilmesi suretiyle elde edilen Solera gübre, piyasadaki pek çok farklı özelliğe sahip fenni gübrenin yerine kullanılabilecek tek bir ürün olma özelliğine sahiptir. Bu doğal üretim süreci organik atıkların toplanması ve özel sistem içerisinde bekletilerek fermente edilmesiyle başlamakta, solucanlar tarafından sindirim işleminin tamamlanmasının ardından ise ısıl işlemden geçirilerek son bulmaktadır. Elde edilen karışım ise harmanlanarak nihai ürüne dönüştürülmektedir.

Ürettiğimiz organik madde oranı yüksek Solera gübrenin, çiftçilerimizin halihazırda kullanmakta olduğu pek çok gübrenin fonksiyonunu yerine getirebiliyor olması, ürünün kolay kullanımını sağlarken, aynı zamanda toprağı ıslah etmesi sayesinde tarım arazilerinden daha verimli sonuçlar alınmasını kolaylaştıracaktır.

responsive

Tarlalarınızı solucan gübresiyle maximum verimliliğe ulaştırın